Nyheder

Tilmeld nyhedsmail eller fremsend forslag til forbedring af siden ved at udfylde nedenstående formular eller ved at skrive til webmaster@skippergaarden.dk

 
 
 
 
 

03-10-2021

Fælles arbejdsdag 3. oktober kl. 10:00


19-04-2020

Invitation til Vejfest hver for sig


19-04-2020

Opkrævning af medlemsbidrag for 2020 bedes betalt senest 7/5-2020. Bemærk venligst den gældende procedure op for opkrævning af kontingent.


19-04-2020

Referat fra seneste generalforsamling er lagt på siden under Generalforsamlinger.


16-02-2020

Der har desværre været indbrud i vores nabolag igen. Alle Grundejere opfordres til at tilmelde sig Nabohjælp. 


03-02-2020

Referat fra seneste bestyrelsesmøde er lagt på siden under Bestyrelsesmødereferater.


30-12-2019

Nytårshilsen fra bestyrelsen.

Referat fra seneste bestyrelsesmøde er lagt på siden under Bestyrelsesmødereferater.


28-04-2019

Indkaldelse til fællesarbejdsdag.

Referat fra seneste bestyrelsesmøde er lagt på siden under Bestyrelsesmødereferater.


28-01-2019

Referat fra seneste bestyrelsesmøde er lagt på siden under Bestyrelsesmødereferater.

Husk generalforsamling 2019-03-26


23-12-2018

Julehilsen fra bestyrelsen.


23-10-2018

Referat fra seneste bestyrelsesmøde er lagt på siden under Bestyrelsesmødereferater.

Se endvidere følgende brochure fra Gigabit.


03-10-2018

Bestyrelsen i Grundejerforeningen har henvendt sig til kommunen med dette brev og modtaget følgende svar fra angående vandparken ved Kirkevej.

Endvidere er følgende udsendt til alle grundejere, hvor der opfordres til demonstration 4/10 kl. 18. foran rådhuset.


27-09-2018

Indkaldelse til efterårsarbejdsdag.


03-07-2018

På baggrund af en stribe indbrud på Rytterager/Ulspilsager har politiet indkaldt til en tryghedsvandring, som blev gennemført mandag 25/6. Formanden har efterfølgende fulgt op med følgende skriv.


18-04-2018

Siden om hjertestartere er opdateret.

Indkaldelse til fælles arbejdsdag.

Referat fra seneste bestyrelsesmøde er lagt på siden under Bestyrelsesmødereferater.


04-02-2018

Referat fra seneste bestyrelsesmøde er lagt på siden under Bestyrelsesmødereferater.

Husk at forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 14. februar. Forslagsstillere skal være til stede på generalforsamlingen og motivere deres forslag. I modsat fald kan forslaget ikke behandles.

Generalforsamlingen afholdes den 28. marts kl. 19.00. i Hollænderhallen mødelokale 3+4. Der udsendes indkaldelse senere.


01-10-2017

Indkaldelse til fællesarbejdsdag lørdag 4. november.

Referat fra seneste bestyrelsesmøde er lagt på siden under Bestyrelsesmødereferater.


14-05-2017

Indkaldelse til fællesarbejdsdag 10. juni. kl 10.00.

Der mangler stadig hænder til fældedagen 27-28. maj - se email


30-04-2017

Referat fra seneste bestyrelsesmøde er lagt på siden under Bestyrelsesmødereferater.

Husk fællesarbejdsdagen den 10/6 kl. 10.00.

Der repareres asfalt i uge 18 på stierne.

Der henstilles til overholdelse af Dragør Kommunes regler om at det ikke er tilladt at brænde haveaffald af.

Bestyrelsen har tegnet en arbejdsskadeforsikring til hvis nogle kommer til skade på Fællesarealer.


12-04-2017

Der er opsat reflekser på bummene ved stierne.


28-03-2017

Opkrævning af kontingent for 2017 bedes betalt senest 8/4-2017. Bemærk venligst den gældende procedure op for opkrævning af kontingent.


28-02-2017

Indkaldelse til generalforsamling er lagt på siden under Generalforsamlinger. Desuden er der lagt en procedure op for opkrævning af kontingent under vedtægter og ordensregler.


28-01-2017

Referat fra seneste bestyrelsesmøde er lagt på siden under Bestyrelsesmødereferater.

Bestyrelsen har modtaget flere henvendelser om gener fra brændeovne. Der henstilles til fornuftig adfærd. Se her hvordan du fyrer rigtigt op i din brændeovn.


25-10-2016

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 19/10 er lagt på siden under Generalforsamlinger. Desuden er vedtægterne blevet revideret jf. vedtægtsændringerne.


27-09-2016

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 21/9 er lagt på siden under Generalforsamlinger inkl. formandens beretning.

Desuden er der indkaldt til endnu en ekstraordinær generalforsamling grundet forslag til vedtægtsændringer. Indkaldelsen og bilag findes ligeledes under siden generalforsamlinger, samt i Jeres postkasser senest 29/9.

Den 24/9 blev der afholdt en effektiv arbejdsdag på fællesarealet med et helt fantastisk fremmøde. Der blev bl.a. malet legeplads, kørt nyt faldunderlag på legepladsen, renset brønde, klippet kanter langs stier/græsplæne og fjernet ukrudt. Børnene hoppede på hoppeborg og red på pony. Stort tak til alle fremmødte. Se billeder fra dagen her.

Glemte sager fra arbejdsdagen kan afhentes hos Bo Thomsen, U23.


06-09-2016

Referat fra seneste forretningsudvalgsmøde er lagt på siden under Bestyrelsesmødereferater.


Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Afholdes i Hollænderhallen onsdag 21/9 kl. 20.00. Omdelt indkaldelse inkl. bilag kan læses her. Bemærk at bilag indeholder opkrævning af kontingent og indkaldelse til fællesarbejdsdag.


04-09-2016

Grundejerforeningen har modtaget dette brev fra HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab angående indvinding af grundvand.


25-08-2016

Referat fra seneste forretningsudvalgsmøde er lagt på siden under Bestyrelsesmødereferater. Læs bl.a. hvornår næste fællesarbedsdag og ekstraordinær generalforsamling afholdes.

Endvidere opfordres friviligge til græsslåning at melde sig til Bo Thomsen, U23.


Møde 19/5-2016

På mødet den 19/5-2016 blev der indsat en forretningsbestyrelse. Referatet at mødet kan læses her.


Generelforsamling 2016 (28-02-2016)

Næste generalforsamling afholdes i Hollænderhallen tirsdag 15. marts klokken 19.00. Se indkaldelse som PDF.


Hjertestartere (31-10-2015)

Hjertestarterne er monteret og der er arrangeret træning i brugen. Se mere under hjertestartere og sedlen i Jeres postkasser - Sedlen kan også læses her.


Grundejerforeningens bestyrelse orienterer (29-06-2015)

Følgende brev blev omdelt 29-06-2015 til alle parceller angående petanqueudvalget. Se brev.


Grundejerforeningens bestyrelse orienterer (27-06-2015)

Samarbejdet med petanqueudvalget (PU) er nedlagt grundet manglende aflæggelse af regnskab med bilag fra fastelavnsfesten trods gentagne rykkere.


Indbetaling af kontingent senest d. 1. Juni 2015  (11-05-2015)

Alle girokort er omdelt og foreningens medlemmer gøres opmærksom på, at betalingen skal foretages senest d. 1. juni. 2015 og ikke som i følgebrevet, hvor der ved en beklagelig fejl er angivet 1. juni 2014. Har I spørgsmål til betalingen bedes I kontakte kassereren på kasserer@skippergaarden.dk


Inddrivelse af rykkergebyr på 200 kr. opkrævet som følge af for sent betalt kontingent (11-05-2015)

På generalforsamlingen år 2015 blev det oplyst, at grundejerforeningen havde en retssag kørende mod et af foreningens medlemmer, som nægtede at betale det rykkergebyr, som var opkrævet som følge af for sent betalt kontingent. Retssagen er nu afgjort og dommeren tilkendegav at bestyrelsen efter vedtægterne varetager den daglige drift af foreningen, og at der heri består en ret til at opkræve almindelige rykkergebyrer i anledning af for sen betaling.


Brev til politiet (08-04-2015)

På opfordring af generalforsamlingen 2015 fremsendte formanden følgende brev til politiet angående knallert kørsel. Se brev.


Jubilæumsfesten 9. maj afholdes ikke (06-04-2015)

Forslaget om at afholde jubilæumsfest den 9. maj 2015 kunne ikke godkendes på generalforsamlingen og derfor aflyses jubilæumsfesten.


Generalforsamling 2015

Næste generalforsamling afholdes i Hollænderhallen tirsdag 17. marts klokken 19.00. Se dagsorden som PDF.


Arbejdsdag 30 maj 2015

Bestyrelsen har planlagt næste fælles arbejdsdag til 30 maj 2015.


Fastelavn 2015

Søndag 22. februar blev der afholdt fastelavn på fællesarealet. Petanqueudvalget stod for det glimrende arrangement, hvor over 300 personer deltog. Vejret var godt og stemningen endnu bedre. Se billeder fra dagen under Billeder.

Petanqueudvalget med støtte fra bestyrelsen ønsker at gøre fastelavnsarrangementet til en fremtidig tradition med afholdelse søndagen efter fastelavn.