Om Grundejerforeningen Skippergården

Grundejerforeningen Skippergården blev stiftet den 7/12 – 1973, og hjemsted er Dragør Kommune. Det er kommunens krav, at der er en grundejerforening, som alle grundejere er pligtige at være medlemmer af.


Formål

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fællesinteresser, navnlig med hensyn til anlæg og vedligeholdelse af fællesindretninger.


Omfang

Foreningen består af området Rytterager og Ulspilsager, der blev byggemodnet i 1971 – 1972, og de fleste grunde blev solgt og bebygget i 1972 – 1973 og de efterfølgende år.

Foreningen omfatter 154 parceller.


Fællesarealer

Skippergården omfatter også to grønne områder. Et mindre mod nord grænsende op til Lundestien og et større fællesareal mellem Rytterager og Ulspilsager med med en legeplads i den sydlige del og en petanque-bane i den nordlige del.


Legepladsen

Blev anlagt af en gruppe af beboere efter aftale med kommunen i de tidligste år. Den er løbende blevet vedligeholdt på foreningens årlige en eller to arbejdsdage.

Petanque-banen er i 2014 blevet genetableret og fremstår nu helt efter forskrifterne. Desuden er der opstillet håndboldmål på fællesarealet. Det store område kræver græsslåning hele sommersæsonen, som udføres af foreningens frivillige.


Arbejdsdage

Bestyrelsen indkalder som regel til en eller to arbejdsdage om året for at vedligeholde legeredskaber, rensning af kloakker, beskæring af træer og buske, opsamling af affald samt udbedring af eventuelle andre mangler.


Kontingent

Der betales et årligt kontingent. Kontingentet har varieret en del, da der nogle år har været store udgifter til asfaltarbejde ved de hvide huse og stierne og udskiftning af vejtræer. Kontingentet dækker også snerydning. Denne post varierer selvsagt en del.


Generalforsamling

Generalforsamlingen, som er foreningens øverste myndighed, afholdes hvert år inden udgangen af marts. Her vælges/genvælges en bestyrelse, som består af 6 medlemmer samt suppleanter.