Hjertestartere

Hjertestartere


Grundejerforeningen råder over 2 hjertestartere, der er placeret frit tilgængeligt i carportene på Rytterager 64 og Ulspilsager 44.


Hjertestarterne er placeret i skabe, der er frostsikret. Der lyder en sirene når skabene åbnes, som stopper igen når lågen lukkes eller efter 3 min.


Hjertestarterne bliver tilmeldt www.hjertestarter.dk således at hjertestarternes placering registreres af Trygfonden.

I tilfælde af opkald til 1-1-2, hvor alarmcentralen mistænker hjertestop, bliver den nærmeste hjerteløber tilkaldt.

Hjerteløbere skal selv tilmelde sig via app'en "Hjerteløber". Dermed kan den nærmeste hjerteløber netop aktiveres grundet GPS'en i hjerteløberens telefon.


Hjertestarterne er af typen Zoll Plus med sensor for korrekt hjertemassage, som der kan læses mere om på denne side

http://zollaed.dk/zoll-aed-plus-hjertestarter/


Side med træningsvideoer

http://zollaed.dk/zoll-aed-plus-hjertestarter/


Der har været aftholdt træning i brug af hjertestarterne.

Se evt. omdelt seddel her.


Udbringere/hjerteløbere

Rytterager 64

2579 0101, Jan E. Petersen, Rytterager 58

2247 3434, Mikkel Larsen, Rytterager 74

4011 6420, Ib Henriksen, Rytterager 40

3058 8040, Lars Thulsted,

2072 1851, Saara Helena Hernesniemi-Lindemann

2122 9746, Carsten Pehrson, Rytterager 108


Ulspilsager 44

6186 3880, Merete Holm, Ulspilsager 29

2090 0080, Jan Fox Nielsen, Ulspilsager 19

3079 7063, Jonas Hjorth, Ulspilsager 18


Ønsker du at være udbringer/hjerteløber eller blot høre mere om muligheden så send en email til webmaster@skippergaarden.dk

Husk at du som hjertepløber selv skal tilmelde dig på www.hjertestarter.dk